Ugotovitve iz poročil upravljavk lovišč ob meji z RH

LZS je v nenehnem stiku z upravljavkami lovišč ob meji z RH kjer so nastavljene ZTO v obliki žičnih ograj.

LZS je v nenehnem stiku z upravljavkami lovišč ob meji z RH kjer so nastavljene ZTO v obliki žičnih ograj. Vso poškodovano divjad vodimo v lovsko informacijskem sistemu Lisjak, ki se avtomatsko posreduje na javno dostopen link LZS in je tako viden javnosti. Poškodovane divjadi po poročanju upravljavk lovišč je nekaj kosov in veseli nas, da gre za majhno številko.

Pri nadaljnjem spremljanju divjadi nam upravljavke lovišč poročajo, da ugotavljajo neovirano gibanje srnjadi ob narejenih prehodih in tudi med žično ograjo in niso zaznali sledov ali poškodovane srnjadi. Prav tako nam poročajo o prehodih divjih prašičev, ki se gibljejo med ograjo in prehajajo med lovišči in tudi po stalnih koridorjih gibanja.

Izmed ostalih živali beležimo eno poškodbo lovskega psa, ki se je poškodoval ob nadzoru žične ograje pri iskanju sledov poškodovane divjadi. Gre za ureznine, ki pa niso bile usodne zanj.

Vse, ki bi zaznali poškodovano divjad ob meji prosimo, da to sporočijo krajevno pristojni upravljavki lovišča. Prav tako prosimo vse, da se po nepotrebnem ne zadržujejo v bližini ZTO s čemer bi lahko povzročili preganjanje divjadi v ZTO.

Vsem občanom, policistov in drugim se za dosedanjo pomoč in sodelovanju zahvaljujemo.

Pripravil:                                                                   
mag. Srečko Felix Krope

v.d. direktor LZS

Srečko Žerjav

Shrani permalink.

Comments are closed.