EU predlaga spremembo Direktive o strelnem orožju v sredo, 18. 11. 2015

Objavljamo prevod pomembnega obvestila FACE 2015/20 z dne 17. 11. 2015

Spoštovani člani, 

v odziv na tragične dogodke v Parizu je Evropska unija danes napovedala ukrepe za boj zoper nezakonito posedovanje in preprodajo orožja v okviru svoje Evropske agende o varnosti. 

V skladu z obvestilom Evropske komisije (Komisija) bodo “zakonski okvirji o strelnem orožje spremenjeni tako, da se kriminalcem in teroristom zmanjša dostop do orožja. Komisija namerava v sredo, 18. 11. 2015, predlagati popoln pregled Direktive 477/91, ki ureja pravne okvirje glede strelnega orožja. Cilj sprememb bo krepitev pravil in zmanjšanje pravne negotovosti, ki jo povzročajo pravne razlike, ter tako olajšati vlogo nacionalne policije in preiskovalnih organov. 

Če država članica komiteja, ki se sreča 18. 11. 2015, zavzame pozitivno mnenje, bo Komisija isti dan sprejela izvedbeno uredbo o skupnih standardih za deaktivacijo strelnega orožja. To bo zagotovilo, da deaktivirano strelno orožje postane nepreklicno neuporabno in se tako pokrije domače in čezmejne situacije, da se zagotovi varnostne cilje.

Komisija bo 18. 11. 2015 sprejela tudi poročilo o implementaciji z analizo trenutne direktive o strelnem orožju, da se preveri trenutne ovire pri sledenju strelnemu orožju, kazenskem pregonu, kategorizaciji in registraciji strelnega orožja ter ravnanju s pomembnimi deli in komponentami. 

Poleg tega bo Komisija predstavila tudi nove načrte za razvoj akcijskega načrta zoper nezakonito trgovino z orožjem in eksplozivi. Problemi, s katerimi se bo ukvarjal ta prihodnji akcijski načrt, lahko vsebujejo: nezakonit nakup orožja na črnem trgu; nadzor nezakonitega orožja in eksploziva na notranjem trgu in posebej vstop/uvoz na določen trg (posebej iz balkanskih držav ali nekdanjih vojnih območij); boj zoper organizirani kriminal.” 

Čeprav so bili elementi sprememb znani Sekretariatu ter pred kratkim obravnavani na srečanju FACE strokovnjakov za strelno orožje 9. 11. 2015 v Bruslju, je čas tega predloga treba pripisati terorističnim napadom v Parizu, ki so, skupaj z begunsko krizo, prisilili Komisijo, da pospeši predloge, ki so bili prvotno napovedani za leto 2016.

Sekretariat se seznanja z vsebino predloga Komisije, ki ga bo delil s članicami, kakor hitro ta postane na voljo. 

Sekretariat FACE bo nemudoma začel izvajati strategijo FACE, ki jo bo pripravila FACE strokovna skupina za strelno orožje, ki je bila potrjena danes s strani Vodstva.

 

Filippo Segato, 17. 11. 2015

 

Komentar FACE na predlog Komisije z dne 18. 11. 2015:

Revision of the firearms directive 91 477 EEC.pdf

 

 

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.