Varuh narave – glas narave za skupno dobro vseh nas: skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj si prizadeva za vzpostavitev instituta varuha narave

V torek, 4. oktobra 2016, so se v prostorih Lovske zveze Slovenije sestali predstavniki nevladnih organizacij. Planinska, ribiška, turistična, čebelarska, kinološka in lovska zveza sodelujejo že vse od leta 2011, ko so podpisale Dogovor o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj v svojih prizadevanjih za usklajeno delovanje narave in krepitev načel trajnostnega razvoja združuje blizu 200 tisoč članov. Skupina si med drugim prizadeva za vzpostavitev instituta varuha narave v Sloveniji.

Srečanja so se udeležili predstavniki vseh podpisnic dogovora: predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in generalni sekretar Matej Planko, generalni sekretar Ribiške zveze Slovenije mag. Igor Miličič, predstavnika Čebelarske zveze Slovenije Lidija Senič in Jure Justinek, predsednik Kinološke zveze Slovenije Egon Dolenc, predstavnik Turistične zveze Slovenije Jože Prah in direktor strokovne službe pri Lovski zvezi Slovenije Srečko Žerjav.

Ideja o vzpostavitvi instituta varuha narave tli že nekaj časa in udeleženci srečanja so proučili vse možnosti in tuje prakse, kjer varuha narave že imajo. Trenutno se pripravljajo spremembe Zakona o ohranjanju narave, zato bodo resornemu ministrstvu za okolje in prostor predlagali dopolnitev zakona, ki bi omogočil pogoje za vzpostavitev instituta varuha narave.

Dandanes je več kot očitno, da naravno okolje ne more prenesti vseh dejavnosti in izčrpavanja narave kot vira dobrin za človeka. Zaradi izgubljanja biotske raznovrstnosti in degradacije narave si je potrebno prizadevati za njeno varstvo. Naš skupni cilj mora biti ta, da bi ohranjeno naravo predali našim zanamcem, zato so pomembni prav vsi naravni ekosistemi, saj vsak od njih ponuja svoje dobrine in možnosti za ohranitev. Varstvo narave, njene biotske raznovrstnosti skozi ohranjanje naravnega ravnovesja, je namreč temeljna pravica slehernega posameznika. Naravno ravnovesje, s katerim se ohranja biotska raznovrstnost kot bistvo narave, je dejanski temeljni pogoj zdravega življenjskega okolja za človeka, saj predstavlja osnovne pogoje za obstoj življenja. Narava nima svojega glasu, zato je še kako pomembno, da se vzpostavi institut varuha narave, katerega namen je uresničevanje interesa ohranjanja narave, našega skupnega dobrega.

Prav tako bo skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj predlagala spremembo Zakona o ohranjanju narave v delu, ki se nanaša na višino globe za storitev prekrška nedovoljene vožnje z motornimi vozili v naravi, kajti višina te je nesorazmerna glede na vožnjo s kolesi v naravi. Poleg tega bodo predlagali, da se ohrani ločena obravnava vožnje po planinskih poteh, v primeru te je namreč potrebno pridobiti dovoljenje za dvonamensko rabo. 

Namen skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj je poleg uresničevanja ciljev, ki si jih je zadala, tudi izmenjava dobrih praks na različnih področjih delovanja nevladnih organizacij. Tako so na tokratnem srečanju izmenjali izkušnje na področju dela z mladimi, prihodnji mesec pa bo srečanje oziroma tematski sestanek predstavnikov skupin, ki delajo z mladimi in na področju mladih.

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.