Svetovni dan Zemlje

3. 4. 2021, Ves dan

Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom morajo do 3. aprila 2021 pripraviti in objaviti načrt ravnanja za izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, in sicer na sedežu upravljavca lovišča oziroma na spletni strani upravljavca lovišča ali na krajevno običajen način.

    Shrani permalink.

    Comments are closed.