Participativne delavnice na temo obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov

3. 5. 2021, Ves dan

Tudi v letu 2021 se nadaljuje proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov.

Med 3. in 14. majem 2021 bodo po gozdnogospodarskih območjih (območnih enotah ZGS) potekale I. participativne delavnice na temo obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov. Zainteresirane posameznike in organizacije vljudno vabimo k sodelovanju na delavnicah – tako lahko prispevajo k viziji gospodarjenja z gozdovi v prihodnjih 10 letih.

    Shrani permalink.

    Comments are closed.