Obvestila

Posvetovanja »Sobivanje ljudi in divjadi«

3. marec 2017

Na podlagi sklepa parlamentarne komisije za kmetijstvo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo 14 posvetovanj na to temo  po Sloveniji.

Izdelali so poročilo o posvetovanjih po OZUL-ih in oblikovali zaključke.

Poročilo najdete v nadaljevanju.

Poročilo_JP_divjad_končno MKGP.pdf