Obvestila

Obvezno navodilo - APK

20. oktober 2014

Obvezno navodilo o postopkih obveščanja o pojavu sprememb zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev, na podlagi katerih bi lahko posumili na možno prisotnost afriške prašičje kuge (APK)

Obvezno navodilo je objavljeno na spletni strani:

www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/divje_zivali/