Vrednote

Naše vrednote so tradicija, zanesljivost, sodelovanje, znanje, strokovnost in družbena odgovornost.

Tradicija
Smo organizacija z več kot 100-letno tradicijo, ki je uspešno sledila spremembam časa in si v mednarodnem prostoru ustvarila izjemno spoštovanje.

Zanesljivost
Smo zanesljiv partner svojim članom, souporabnikom prostora, številnim vladnim in nevladnim organizacijam ter drugim zainteresiranim javnostim.

Sodelovanje
Naša organizacija je trdna in uspešna, ker je naravnana izrazito sodelovalno.

Znanje
Naši člani opravljajo svoje poslanstvo z veliko znanja, ki ga nenehno nadgrajujejo.

Strokovnost
Odločitve sprejemamo na strokovnih in znanstvenih izhodiščih.

Družbena odgovornost
Zagovarjamo odgovoren odnos do naravnega in družbenega okolja.

Družbeni odgovornosti namenjamo veliko pozornost:

  • Varujemo naravo in okolje ter trajnostno upravljamo z divjadjo.
  • Prizadevamo si za ohranitev sonaravnega okolja in izboljšanje življenjskega prostora živalskih in rastlinskih vrst, posledično pa tudi za ohranitev in izboljšanje zdravega življenjskega okolja ljudi ter trajnost vsega življenja.
  • Redno se udeležujemo različnih čistilnih akcij in velikokrat dajemo pobudo zanje, ker kot naravovarstvena organizacija skrbimo za naravo in življenje v njej.
  • Čut odgovornosti do narave se trudimo privzgojiti tudi mladim.
  • Opravljamo pomembno kulturno in izobraževalno poslanstvo, skrbimo za lovsko kinologijo, sodelujemo pri številnih znanstvenih raziskavah ter izdajamo strokovne publikacije in glasilo Lovec.
  • Povezujemo več kot 20.000 slovenskih lovcev, ki jim nudimo nenehna izobraževanja, da lahko strokovno opravljajo svoje poslanstvo.
  • V okviru svojih pristojnosti opravljamo zakonsko predpisane naloge.