Funkcionarji v mandatu januar 2012 - januar 2016

Predsednik LZS

dr. Srečko Felix Krope

E-pošta: srecko.krope@siol.net

Srečko Felix Krope, po osnovni izobrazbi policist, je bil vso svojo delovno kariero zaposlen v Policiji na različnih delovnih mestih: bil je policist, komandir policijske postaje, inšpektor različnih stopenj na različnih ravneh, direktor Policijske uprave, poveljnik specialne enote, nazadnje je delal v službi generalnega direktorja Policije.

Ukvarjal se je z organiziranjem in vodenjem policijskih enot, policijskimi pooblastili, praktičnim postopkom policistov, borilnimi veščinami, napadi na policiste, sodnim izvedenstvom za JU-JITSU in praktične postopke policije, s pritožbami zoper postopke policije in psihosocialno pomočjo policistom. Za izvajanje varnih policijskih postopkov je napisal več različnih del, kot so učbenik in priročniki, ter objavil posamezne članke in analize s področja napadov in varnih policijskih postopkov.

Po končani takratni Kadetski šoli za miličnike leta 1981 je nadaljeval študij ob delu in najprej končal Višjo šolo za socialne delavce (1988), nadaljeval študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, kjer je leta 1995 diplomiral in leta 1997 magistriral z nalogo z naslovom Standardizacija in tipizacija policijskih postopkov kot pogoj za kakovost policijskih storitev. Leta 2012 je zagovarjal doktorsko disertacijo na isti fakulteti z naslovom Izdelava organizacijskega modela za upravljanje s kaznivimi dejanji napadov na policiste. Je habilitiran višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede pri predmetu Organizacija in delovanje policije. S Fakulteto za varnostne vede sodeluje že od leta 1995. Je avtor in soavtor različnih člankov s področja dela policije.

Je aktiven v okviru panožne športne zveze, na področju dela nevladnih organizacij s področja okolja in varstva narave. Predsednik LZS je od leta 2008, prej je bil član različnih delovnih skupin v okviru LZS, član predavateljskega aktiva OLZ Ptuj - Ormož, predsednik komisije za lovskočuvajske izpite, sodni izvedenec za pooblastila lovskega čuvaja.

Podpredsednik LZS, odgovoren za delo strokovne službe

mag. Lado Bradač

E-pošta: lado.bradac@lovska-zveza.si 

Podpredsednik LZS, odgovoren za delo organov in komisij

Ivan Malešič

E-pošta: i.malesic@gmail.com