Funkcionarji LZS

Funkcionarji Lovske zveze Slovenije so predsednik in podpredsednika. 

LZS zastopa in predstavlja predsednik. Podpredsednika LZS skrbita za delovna področja, ki jih na predlog predsednika LZS s sklepom dodeli upravni odbor. 

Mandat predsednika in podpredsednikov LZS traja štiri leta. Posameznik je lahko predsednik ali podpredsednik LZS največ dva polna mandata zaporedoma.

Predsednik LZS

mag. Lado Bradač

E-pošta: lado.bradac@lovska-zveza.si

Podpredsednik LZS, odgovoren za delo strokovne službe

dr. Srečko Felix Krope

E-pošta: srecko.krope@siol.net

Podpredsednik LZS, odgovoren za delo organov in komisij

mag. Aleš Klemenc

E-pošta: ales.klemenc@studioproteus.si