Lovsko strelstvo

Pisalo se je leto 1924, ko sta veliko strelsko tekmovanje na ljubljanskem strelišču, na katerem so tekmovali vojaki in lovci, obiskala celo kralj Aleksander in kraljica Marija. Takrat so poleg drugih disciplin streljali tudi na tarčo divjega lovca na 60 m, tekmovanja pa se je udeležilo kar 522 tekmovalcev. Prvo sodobno strelišče v Sloveniji za streljanje na glinaste golobe s petnajstimi metalnimi stroji, ki jih je izdelal večkratni slovenski in jugoslovanski prvak Jože Zadnikar, je LZS zgradila leta 1963 v Tomačevem pri Ljubljani.

Lovsko strelstvo obsega usposabljanje članov za varno ravnanje z orožjem in usposabljanje sodnikov, pristrelitev lovskega orožja oziroma preizkus strelskih sposobnosti z lovskim orožjem in lovska strelska tekmovanja. Strelska dejavnost pri LZS je podrobno urejena v Pravilniku o lovskem strelstvu LZS.

Usposabljanje

Usposabljanje za varno ravnanje z orožjem poteka v dveh sklopih. Prvi sklop usposabljanja je usposabljanje lovskih pripravnikov za varno ravnanje z orožjem. Pripravniki morajo temo varnega ravnanja z strelnim orožjem opraviti kot prvo učno temo v programu praktičnega usposabljanja na samem začetku pripravništva. Program obsega teoretično in praktično usposabljanje. Program teoretičnega usposabljanja je povsem primerljiv s programom, ki je namenjen drugim imetnikom orožja (športnega ali varnostnega). Program praktičnega usposabljanja pa je bistveno obsežnejši in vsebuje naslednje aktivnosti:

  • pristrelitev pušk risanic, torej streljanje z risanico velikega kalibra v tarčo srnjaka v naravni velikosti na 100 m (pripravniki morajo pristrelitev obvezno opraviti, čeprav nimajo svojih pušk, ker gre za obveznost iz programa usposabljanja),
  • streljanje z malokalibrsko puško na malo tarčo srnjaka na razdalji 35 m,
  • streljanje na glinaste golobe iz lovskega stava,
  • streljanje s kratkocevnim orožjem.

Za vse navedene discipline so navedena določena merila, ki jih morajo doseči, da je usposabljanje uspešno, vendar je kljub temu glavni poudarek namenjen varni uporabi orožja.

Potekajo pa tudi vsakoletna obnovitvena usposabljanja za varno ravnanje z orožjem, ki so namenjena preostalim, že izkušenim članom LD, ki tako obnovijo znanje oziroma ga dopolnijo z novostmi. V sklopu usposabljanja na področju lovskega strelstva pod okriljem LZS potekajo tudi tečaji in izpiti za sodnike lovskih strelskih disciplin.

Pristrelitev lovskega orožja

Vsako leto spomladi pred začetkom lovne sezone lovske družine poskrbijo za pristrelitev lovskega orožja oziroma preizkus strelskih sposobnosti lovcev:

  • pristrelitev pušk risanic (streljanje z risanico velikega kalibra v tarčo srnjaka v naravni velikosti na 100 m),
  • pristrelitev pušk s krogelnim izstrelkom za gladko cev na tarčo merjasca na razdalji 35 m,
  • pristrelitev s kratkocevnim orožjem v tarčo 50 x 50 cm (pištolsko tarčo) na razdalji 15 m,
  • lovske družine, ki pogosto organizirajo lov na malo divjad, praviloma opravijo še preizkusno streljanje na glinaste golobe.

Člani LD, ki ne opravijo pristrelitve ali z določenim orožjem ne dosežejo zahtevanih rezultatov, v tistem letu ne smejo loviti z orožjem, s katerim niso bili uspešni.