Podpisali zaprisego slovenskega lovca

V prijetni Bunčetovi domačiji v Dutovljah je 7. junija v organizaciji Brkinsko-Kraške zveze lovskih družin (BK ZLD) in Društva slovenskih lovcev FJK Doberdob potekala slovesna podelitev spričeval in podpis zaprisege slovenskega lovca.

Foto: arhiv BK ZLD

Spričevala je za uspešno opravljen lovski izpit prejela 9. generacija mladih lovcev BK ZLD in pa člani Društva slovenskih lovcev FJK Doberdob, ki so uspešno opravili tečaj iz slovenske zakonodaje. Spričevala so mladim lovcem podelili predsednik BK ZLD Jordan Štrekelj, podpredsednik LZS Miran Štrukelj, strokovna sodelavka LZS mag. Nataša Oven, predsednik OZUL-a  Danimir Rebec in predsednik izpitne komisije Andrej Sila.

Samo dogajanje so popestrili rogisti BK ZLD, ki prav v letošnjem letu praznujejo 5. obletnico svojega sodelovanja. Po končanem slavnostnem delu je sledilo prijetno druženje ob kozarčku kraškega terana in kraškem pršutu.

Ivan Kmetec

Zaprisega mladih lovcev ZLD Ljubljana

Slovesna podelitev spričeval in podpis zaprisege novih lovk in lovcev generacije 2023-2024 ZLD Ljubljana je potekala 18 maja v lepem sončnem vremenu pri lovskem domu na Rakitni. 

Foto: Henrik Hoffman

Kulturni program je vodila dolgoletna lovka Vanja Papež iz LD Grosuplje. Prireditev se je začela z nagovorom gostitelja prireditve starešine LD Rakitna Marjana Šivica in nadaljevala s kulturnim programom: nastopom Kulturnega društva Simon Jenko – Lovski pevski zbor Medvode in Kulturnega društva Domžalski rogisti.

V nadaljevanju je predsednik komisije za izobraževanje Alojz Albreht v vzpodbudnem nagovoru poudaril, da je za mladimi lovci uspešno prehojena pot izobraževanja, ki so jo začeli s praktičnim delom z mentorjem v lovski družini in ga nadaljevali s teoretičnim delom vse do zaključka lovskega izpita: “Vsi skupaj smo lahko ponosni, ker pripadamo slovenski lovski organizaciji, ki v svetu uživa velik ugled. Ta dan naj vas spominja na vse lepo, kar ste in bomo še doživljali v naravi in skrbi za divjad. Bodimo lovci s ponosom!” Zahvalil se je predavateljski ekipi, izpitni komisiji in tajniku ZLD Ljubljana Francu Kerinu, ki je tečajnike vodil na predavanjih in jih seznanjal s potekom izobraževanja.

Sledil je nagovor predsednika ZLD Ljubljana mag. Lada Bradača, ki je novim lovcem položil na srce, da naj bodo s svojim udejstvovanjem predvsem varuhi narave in divjadi: “Vodi naj vas ponos biti lovec in s svojim zgledom krepite zaupanje v lovstvo in etične vrednote.” Za popestritev svečanega dogodka pa je še posebno z velikim zanimanjem poskrbel aktualni državni prvak Nejc Kos iz LD Borovnica, ki je prikazal svoje mojstrovine v oponašanju jelenjega rukanja.

Pred podelitvijo lovskih spričeval je vodja izobraževanja Alojz Albreht udeležence seznanil s potekom izobraževanja. Povedal je, da je lovski izpit uspešno zaključilo 30 lovcev s povprečno oceno 3,72. Dva pripravnika bosta izpit opravljala v jesenskem roku, trije pripravniki pa imajo delno priznane izpite. Po zaključku podelitve spričeval in izkaznic so bile najboljšim udeležencem podeljene knjižne nagrade. Prejeli so jih Miha Moškon iz LD Mokrc za doseženo povprečno oceno 5, Petra Jelovšek iz LD Rovte (ocena 4,92), Milena Hoffman iz LD Dobrova (ocena 4,66) in Domen Baranja iz LD Ig (ocena 4,55).

Novim lovcem so bile izrečene čestitke in napotki za dobro delo in počutje na njihovi lovski poti – naj delajo dobro in za korist divjadi. Predstavnik razreda novih lovk in lovcev Marko Horvat je pred podpisom etičnega kodeksa prebral Zaprisego slovenskega lovca z izgovorjeno besedo prisegam!

Po podpisu zaprisege je podpredsednik ZLD Ljubljana Miran Zupančič kot vodja izvedel z udeleženci lovski ropot. Poudaril je, da je to posebnost slovenskih lovcev, ki naj se ohrani tudi v bodoče in naj bomo ponosni na ta običaj, ki nas zaznamuje kot edinstvene slovenske lovce. Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje, ki so ga pripravili lovci LD Rakitna.

Milena Hoffman in Alojz Albreht, ZLD Ljubljana

Novi zasavski lovci podpisali zaprisego

Generacija zasavskih lovskih pripravnikov 2023/24 je 21. maja pred lovskim domom Lovske družine Šmartno pri Litiji podpisala zaprisego slovenskega lovca.

Foto: Urša Kmetec

Slavnostna podelitev spričeval mladim lovcem na gradu Bogenšperk zaradi slabega vremena letos ni bila mogoča, na srečo se je na našo prošnjo hitro odzvala in nas prijazno gostila Lovska družina Šmartno pri Litiji. Zaradi vremena in prostorske omejitve smo morali načrtovano prireditev nekoliko skrajšati in žal odpovedati nastop kot vedno dobro pripravljenega Lovskega pevskega zbora Trbovlje. “Mi smo tisti, ki se moramo prilagajati naravi, in ne narava nam,” smo ponovno ugotavljali.

“Danes boste podpisali etični kodeks slovenskega lovca in uradno postali lovci. Naj ne ostane le pri podpisu na papirju. Želimo, da vsa znanja in načela, ki ste jih prejeli na tečaju, prenesete tudi v svoje lovsko udejstvovanje. Naj bo bodo vaša dejanja vedno v dobrobit lovstva, v prid divjadi in narave, so izvedeli mladi lovci. Nato je Martina Juvan v imenu tečajnikov prebrala svečano zaprisego slovenskega lovca.

Spričevala o opravljenem lovskem izpitu so dvanajstim mladim zasavskim lovcem in lovki slovesno podelili predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, predsednik Zveze lovskih družin Zasavje Tomaž Trotovšek in Predsednik Komisije za izobraževanje ZLDZ ter predsednik zasavskega območnega združenja upravljavcev lovišča (OZUL) dr. Matija Klopčič.

Slavnostni dogodek so popestrili Zasavski rogisti, ki v letošnjem letu praznujejo 50. letnico delovanja.

Urša Kmetec 

Podelitev spričeval novim lovcem PBZLD in ZLD Notranjske

V Pivki je 17. maja potekala svečana podelitev spričeval za opravljen državni lovski izpit 38 novim lovkam in lovcem iz Postojnsko-Bistriške Zveze lovskih družin (ZLD) in Notranjske ZLD.

Foto: mag. Aleš Klemenc

Veseli nas, da je v letošnji generaciji kar sedem novih lovk. Ob slovesnem dogodku gre zahvala predavateljskemu aktivu in strokovni službi Postojnsko-Bistriške ZLD za profesionalno in visoko strokovno izvedeno delo izobraževanja nove generacije slovenskih lovk in lovcev, ki so ob tem dogodku podpisali zaprisego slovenskega lovca.

mag. Aleš Klemenc

Mladi štajerski lovci prisegli zvestobo zeleni bratovščini

Na Zgornji Polskavi so slovesno podelili spričevala 49 mladim štajerskim lovcem. Ena najboljših generacij zadnjega obdobja je rezultat dobrega dela mentorjev v matičnih lovskih družinah in močne ekipe predavateljskega aktiva Lovske zveze Maribor.

Foto: arhiv LZ Maribor

Ob koncu izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2023/2024 v Lovski zvezi (LZS) Maribor je bila na Zgornji Polskavi slovesna podelitev spričeval s prisego in podpisom etičnega kodeksa. Vse udeležence je pozdravil in nagovoril predsednik LZ Maribor in podpredsednik Lovske zveze Slovenije Marjan Gselman. Mladim lovkam in lovcem je zaželel srečo na njihovih lovskih poteh in jim ‘položil na srce’, da naj v lovišču vselej ravnajo lovsko etično, do divjadi pravično, in da “naj se kot lovci in lovke vedno odločajo za življenje, torej v korist divjadi”.

O poteku izobraževanja je spregovoril predsednik komisije za izobraževanje LZ Maribor Ivan Žižek. Povedal je, da je od 50 prijavljenih izobraževanje z lovskim izpitom zaključilo 49 kandidatov. Njihova povprečna starost je 30 let, ker je za pomlajevanje lovske organizacije obetavno. Med mladimi lovci je kar pet predstavnic nežnega spola in kar tri med njimi so dosegle najboljši učni uspeh. Najboljša v letošnji generaciji je bila Nika Flakus iz LD Puščava s povprečno oceno 4,92. Druga je bila Ana Lorenci iz LD Radlje, ki je dosegla povprečje 4,87 in tretja Melisa Zadravec iz LD Sv. Ana v Slovenskih goricah z enakim povprečjem.

Pet mladih lovk v družbi predsednika LZ Maribor. Foto: arhiv LZ Maribor

Povprečna ocena celotne generacije je znašala 3,81, kar jo uvršča med najboljše v zadnjem obdobju. K izjemno dobrim rezultatom in znanju so po Žižkovi oceni poleg dobrega dela mentorjev med praktičnim delom lovskega izpita v lovskih družinah veliko prispevali tudi strokovno podkovani predavatelji. LZ Maribor ima najmočnejši predavateljski aktiv v Sloveniji, ki šteje kar 21 predavateljev različnih strok.

Svečano kolektivno zaprisego, s katero se je 49 mladih lovcev zavezalo k spoštovanju določil etičnega kodeksa, trajnostne rabe naravnih virov, spoštovanja in krepitve lovskega tovarištva ter ugleda lovske organizacije, je prebrala Ana Lorenci iz LD Radlje. Najboljšim trem  mladim lovkam  je predsednik LZ Maribor Marjan Gselman podelil knjižna darila, vsem petim pa simbolične šopke rož in jim izrekel iskreno dobrodošlico v zeleni bratovščini. Po podpisu zaprisege, ki  so se ga skupaj z mladimi lovci udeležili tudi starešine njihovih lovskih družin so slovesnost z mogočnim zvenom sklenili Rogisti Lovske zveze Maribor.

Za mlade lovce praznični dogodek so zaokrožili s sproščenim družabnim srečanjem. Slovesnost na Polskavi, za katero imata največ organizacijskih zaslug razrednika generacije Ana Lorenci in Miha Repnik ter strokovni tajnik LZ Maribor Božidar Kunej, je lahko v vseh pogledih  primer zgledne promocije lovstva.

Dr. Marjan Toš

Podelitev spričeval ZLD Prekmurje 

Teoretični del lovskega izpita Zveze lovskih družin (ZLD) je Prekmurje potekal v obliki predavanj ob sobotah in nedeljah od 4. februarja do 11. marca 2023, preverjanje znanja pa je bilo zaključeno v začetku aprila.

Foto: arhiv ZLD Prekmurje

Tečaja se je udeležilo 24 kandidatov, od tega 11 iz ZLD Prlekija. Zaključni izpiti so potekali 5. in 6. maja 2023. Uspešnih je bilo 22 kandidatov. V komisiji zaključnega izpita so bili dr. Arpad Köveš, mag. Martin Smodiš in Branko Vajndorfer.

Po uspešno zaključenem izobraževanju lovskih pripravnikov za pridobitev lovskega izpita, smo na ZLD Prekmurje 2. junija podelili spričevala. Mladi lovci so podpisali tudi zaprisego slovenskih lovcev in prejeli lovske izkaznice. Za popestritev programa so poskrbeli KUD Prekmurski rogisti.

Daljši prispevek bo objavljen v reviji Lovec.

Cvetka Lopert, tajništvo ZLD Prekmurje

Podelitev lovskih spričeval in podpis zaprisege mladih lovcev in lovk v SKZLD Celje

Na podlagi razpisa Lovske zveze Slovenije smo v Savinjsko Kozjanski zvezi lovskih družin (SKZLD) Celje 25. februarja začeli s tečajem za izpit za lovce. Predavanja smo imeli ob sobotah v lovskem domu LD Žalec na Rinki in smo jih zaključili 6. maja. Preizkusi znanja iz  posameznih učnih tem so bili razporejeni tako, da so kandidati imeli dovolj časa za pripravo.

Foto: arhiv SKZLD Celje

Na tečaj je bilo prijavljenih 39 slušateljev, od tega 4 bodoče lovke. Enemu slušatelju je bil v skladu z dopolnitvijo 61. člena Zakona o divjadi in lovstvu priznan lovski izpit. Predavanja je tako obiskovalo 38 slušateljev, od katerih je 36 uspešno opravilo predhodne izpite in so tako zadostili pogoju za pristop k zaključnemu izpitu. Dva izpitov nista opravila v predpisanem roku in bosta manjkajoče  izpite ter zaključni izpit opravila v jesenskem času.     

Komisijo za zaključni izpit so sestavljali predsednik izr. prof. dr. Boštjan Pokorny, člana mag. Nataša Oven in Peter Terglav ter namestnika članov  dr. Ida Jelenko Turinek in Zdravko Mastnak. Zaključni izpit se je opravljal v času od 29. maja do 2. junija na sedežu področne zveze. Kandidati so pred komisijo pokazali zelo dobro znanje, saj je bila povprečna ocena zaključnega izpita 4,17.

Slovesno prireditev podelitve spričeval in podpis zaprisege mladih lovcev smo imeli 16. junija v gostišču Hochkraut v Tremerjah, ki so se je poleg slavljencev udeležili njihovi mentorji, člani predavateljskega aktiva in starešine lovskih družin, iz katerih so bili tečajniki. Po uvodni melodiji Savinjskih rogistov je zbrane pozdravil  predsednik Upravnega odbora SKZLD Celje Miran Freitag, ki se je dotaknil prehojene poti, ki so jo pripravniki prehodili od vstopa v lovsko družino, časa pripravništva, do zaključnega lovskega izpita, za kar jim je iskreno čestital.

Predsednik izpitne komisije izr. prof. dr. Boštjan Pokorny je podal kratko analizo doseženega uspeha in pokazanega znanja slušateljev. Povprečna ocena celotnega tečaja je bila letos 3,96. Strokovni tajnik Zdravko Mastnak, ki je povezoval prireditev je poudaril, da so v  življenju vsakega človeka trenutki, ki mu ostanejo v spominu in se jih v življenju vselej z veseljem in ponosom spominja. Eden od takšnih je gotovo dan, ko so mladi lovci dobili spričevalo o opravljenem lovskem izpitu, prejeli etični kodeks in podpisali zaprisego slovenskega lovca.

V imenu novo izprašanih lovcev je zaprisego Slovenskega lovca prebrala Eva Cokan Kos, članica LD Gozdnik Griže. Nato sta dr. Pokorny in Freitag vsakemu mlademu lovcu čestitala k doseženemu uspehu, mu izročila lovsko spričevalo, podpisano zaprisego in etični kodeks. Prisotni predstavniki lovskih družin so jim izročili še lovsko izkaznico. Tako so postali enakovredni člani lovske organizacije s pravico izvajanja samostojnega lova.

Foto: arhiv SKZLD Celje

Tudi letos smo, tako kot vsa leta doslej,  imeli nekaj slušateljev, ki so po  znanju pri posameznih izpitih  izstopali od ostalih.  V letošnjem letu so bile najboljše predstavnice nežnega spola: Katarina Kotnik (LD Vojnik) z doseženo povprečno oceno 4,93, Eva Cokan Kos (LD Gozdnik Griže) z doseženo povprečno oceno 4,80 in Jana Kosmač (LD Ljubno) z doseženo povprečno oceno 4,73. Kot veleva tradicija, smo tudi letos najboljšim v spomin izročili darilo v obliki lovskega trinožnega stola, ki jim bo gotovo koristil pri lovu. Katarina Kotnik pa je predavateljem pripravila in v imenu vseh tečajnikov izročila lepo spominsko darilo, ki bo predavatelje še dolgo spominjalo na generacijo  tečajnikov 2023.

Mastnak je ob zaključku mladim lovcem in lovkam zaželel veliko uspehov in lepih trenutkov, ki jih bodo preživeli v naravi in na lovu.

Zdravko Mastnak

Gremo veselo na Rakitno

Podelitev spričeval in podpis zaprisege mladih lovk in lovcev Zveze lovskih družin (ZLD) Ljubljana generacije 2022-23 je potekala v lovskem domu na Rakitni na lepo sončno dopoldne 10. junija. Z veliko udeležbo mladih lovcev v spremstvu svojih mentorjev je svečano slovesnost z Zdravljico pričel Lovski oktet Javornik pod vodstvom Florijane Žnidaršič.

Foto: Lado Bradač

Sledil je nagovor povezovalca prireditve mag. Janija Šalamona, predsednika Komisije za kulturo pri ZLD Ljubljana, ki je v nagovoru nanizal nekaj vzpodbudnih besed pomena lovske kulture in lovskih šeg.

V nadaljevanju sta predsednik ZLD Ljubljana mag. Lado Bradač in predsednik Komisije za izobraževanje Alojz Albreht v nagovoru poudarila, da je za mladimi lovci uspešno prehojena pot izobraževanja, ki so jo začeli s praktičnim delom z mentorjem v lovski družini in jo nadaljevali s teoretičnim delom vse do zaključka lovskega izpita. “Vsi skupaj smo lahko ponosni, ker pripadamo slovenski lovski organizaciji, ki v svetu uživa velik ugled,” je dejal Bradač.

Za popestritev svečanega dogodka je poskrbel poskrbel Pavel Nared, ki je prikazal svoje mojstrstvo z oponašanjem jelenjega rukanja. Ob zaključku dogodka je strokovni tajnik ZLD Ljubljana Franc Kerin udeležence seznanil s potekom izobraževanja: v prvem roku  je izpit opravljalo 30 pripravnikov in vsi so ga uspešno zaključili. Štirje tečajniki so imeli delno priznane izpite, ostali štirje pa bodo izpit opravljali v jesenskem roku. Najboljši štirje mladi lovci so prejeli praktične nagrade za odlično opravljeni lovski izpit. Dogodek pa se je zaključil s pesmijo lovskega okteta.

Mladi lovci, ta dan naj vas spominja na vse lepo, kar ste in boste še doživljali v naravi in skrbi za divjad. Bodite lovci s ponosom!

Alojz Albreht

Svečano slovesnost je popestril Lovski oktet Javornik pod vodstvom Florijane Žnidaršič. Video: Lado Bradač

42 novih štajerskih lovcev

Končalo se je letošnje izobraževanje lovskih pripravnikov iz Lovske zveze (LZ) Maribor. Lovski izpit je uspešno opravilo 42 mladih lovcev od 47 prijavljenih na izobraževanje.

LZ Maribor je bogatejša za 42 mladih lovcev. Foto: arhiv LD Maribor

Strokovni tajnik LZ Maribor Božidar Kunej je povedal, da je bila najboljša pripravnica, zdaj mlada lovka Nina Turner iz Lovske družine (LD) Kapla. Odličen uspeh je dosegla tudi Ana Paulič iz LD Podvelka. To je bila najštevilčnejša generacija lovskih pripravnikov po letu 2016. Ob zaključku izobraževanja je bila svečana podelitev spričeval s podpisom zaprisege o spoštovanju Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Mladi štajerski lovci so se skupaj z mentorji zbrali v Kulturnem domu Kulturno umetniškega društva Franc Ilec Loka-Rošnja pri Staršah.

Med letošnjimi tečajniki je bila najboljša pripravnica Nina Turner iz LD Kapla. Foto: arhiv LZ Maribor

Začetek slovesnosti je bil tudi tokrat v znamenju nastopa Rogistov  Lovske zveze Maribor pod vodstvom Slavka Štiberca. Zven lovskih rogov je mogočno odmeval po Dravskem polju in segel do src mladih in starih lovcev. Prireditev je  povezoval vodja izobraževanja Ivan Žižek, zbrane mlade lovce, pripravnike in predavatelje pa je nagovoril in pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Svečane podelitve spričeval so se udeležili tudi vsi člani državne izpitne komisije na čelu s predsednikom Brankom Reismanom.

Za lep konec slovesnosti, ki bo mladim štajerskim lovcev ostala v lepem spominu, jih je z melodijo na harmoniki razveselil mladi lovec te generacije in Guinnessov rekorder v igranju na harmoniko Anže Krevh iz LD Podvelka. Mladi lovci so se skupaj z gosti zadržali še na prijetnem tovariškem druženju.

Marjan Toš

Zaprisegla nova generacija zasavskih lovcev

V čudovitem ambientu gradu Bogenšperk je 25. maja zaprisegla nova generacija lovcev in lovk Zveze lovskih družin Zasavje.

Foto: Urša Kmetec

Najštevilčnejši zasavski generaciji zadnjih deset let je za opravljen državni lovski izpit čestital podpredsednik Lovske zveze Slovenije mag. Aleš Klemenc, ki je poudaril: “Danes boste podpisali zaprisego slovenskega lovca in se pridružili družini 20.000 slovenskih lovcev. Lovec mora biti častna oseba z odgovornim vedenjem in ravnanjem do narave, divjadi in družbenega okolja, do lastnikov in upravljavcev zemljišč ter do svojih lovskih tovarišev.”

Predsednik Zveze lovskih družin Zasavje (ZLDZ) Tomaž Trotovšek se je na ta poseben dan v nagovoru mladim lovcem spomnil lastne podelitve spričeval. “Lovstvo mi je v vseh teh letih dalo ogromno nepozabnih trenutkov, veselja, radosti, notranjega miru, izkušenj in spoznavanja sebe, pridobil sem veliko iskrenih prijateljev, tovarišev. Velikokrat rečem, da mora vsak prispevati svoj kamenček h mozaiku, da dobimo jasno in lepo sliko. Danes sem vesel in hkrati počaščen, da lahko prisostvujem, kajti dobili smo 31 novih kamenčkov v našem skupnem mozaiku,” je povedal Trotovšek.

Predsednik Komisije za izobraževanje ZLDZ in predsednik zasavskega območnega združenja upravljavcev lovišča (OZUL) dr. Matija Klopčič je izpostavil, da je generacija 2023 največja generacija, odkar je vodja izobraževanja – od 34 prijavljenih na zaključni izpit jih je 31 izpit opravilo v prvem roku. Zahvalil se je predavateljskemu aktivu za opravljeno delo in strokovnemu tajniku ZLDZ Andreju Miklavčiču za vso podporo.

“Mladi lovci, pridobili ste precejšnjo bero znanja, a pri lovcu znanja ni nikoli dovolj, v naravi imejte vedno odprte oči in vedno boste spoznali kaj novega. Vsekakor pa ne zanemarite stalnega, funkcionalnega izobraževanja, berite revijo Lovec, berite knjige iz Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter drugo strokovno literaturo, udeležujte se stalnih izobraževanj, ki jih izvajamo na območni zvezi in na Lovski zvezi Slovenije,” je dejal Klopčič in nadaljeval: “Z lovsko izkaznico ste pridobili nekaj pravic, zavedati pa se morate tudi vseh obveznosti in dolžnosti. Starešine in tovariši lovci, novim lovcem naložite takšno breme, kot ga lahko nosijo. Ne jim takoj naložiti preveč! Spodbujajte jih in jim dajajte zgled, da bodo z veseljem delali v lovstvu. Mladi lovci, vedno delajte v dobrobit narave, divjadi, lovstva in lovcev,” je zaključil Klopčič in generaciji zasavskih lovcev 2023 zaželel veliko lepih lovskih trenutkov.

Slavnostni dogodek so popestrili Zasavski rogisti in Lovski pevski zbor in Rogisti Zasavje Trbovlje.

Urša Kmetec

Spričevala 30 mladim lovcem LZ Maribor

Lovska zveza Maribor je v soboto 4. junija izvedla svečano podelitev spričeval 30 mladim lovcem, ki so v prvem izpitnem roku uspešno opravili lovski izpit. Ob podelitvi spričeval so mlade lovke in lovci slavnostno zaprisegli in podpisali etični kodeks slovenskih lovcev.

Najboljši v generaciji 2022 Urška Repolusk /desno/ in Zoja Šprah /levo/ na sredini razrednik Dejan Rebernik. Foto: arhiv LZM

Vpisna knjiga opravljenih lovskih izpitov, ki jo vodimo na Lovski zvezi Maribor od leta 1955, je z zaključkom izobraževanja v tem letu dopolnjena z imeni 30 novih lovcev, od tega štirih lovk. Knjiga do zdaj šteje 4.977 zapisov o opravljenih lovskih izpitih na Lovski zvez Maribor, ki je usposobljena članica Lovske zveze Slovenije za opravljanje lovskih izpitov.

Po dveh letih omejitvenih ukrepov zaradi covid-19, ko je izobraževanje delno potekalo na daljavo, je bilo letošnje v celoti izvedeno v predavalnici. Teoretični del tečaja se je izvajal ob sobotah dopoldan med 12. februarjem in 7. majem. V skladu z novimi Navodili je pred državno izpitno komisijo zaključni pisni in ustni del lovskega izpita potekal 20. in  21. maja. Tega je uspešno opravilo 30 kandidatov – mladih lovcev. Ostali kandidati bodo zaključni del lovskega izpita opravljali v jesenskem roku.

Skupinska fotografija mladih lovcev/lovk z mentorji, starešinami in predavatelji LZM. Foto: arhiv LZM

Slavnostna podelitev lovskih spričeval s podpisom Zaprisege o spoštovanju Etičnega kodeksa slovenskih lovcev je bila 4. junija v Kulturnem domu Kulturno umetniškega društva Franc Ilec Loka-Rošnja.

Začetek prireditve so naznanili Rogisti Lovske zveze Maribor. V uvodu je vse prisotne pozdravil predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman. Vsem, ki so sodelovali pri izvedbi učnega programa, organizaciji tečaja in preverjanju znanja, se je iskreno zahvalil, novim lovcem pa čestital za opravljeni lovski izpit.

Vsebinski del podelitve je vodil predsednik Komisije za izobraževanje in vodja tečaja za pripravo na teoretični del lovskega izpita Ivan Žižek. Podal je poročilo o poteku izobraževalnega procesa. Povprečna starost pripravnikov je bila 33 let in povprečna ocena teoretičnega dela izobraževanja 3,72.  Od tega sta teoretično izobraževanje dve opravili z odličnim uspehom, trinajst s prav dobrim, petnajst z dobrim in eden z zadostnim uspehom.

Posebne knjižne nagrade za odličen uspeh sta prejeli Urška Repolusk iz LD Ruše in Zoja Šprah iz LD Starše. Razrednik generacije Dejan Rebernik iz LD Ruše se je v imenu mladih lovcev zahvalil za posredovano znanje in strpen odnos vsem predavateljem, vodji izobraževanja in vodstvu LZM. 

Sledilo je podeljevanje lovskih spričeval, lovskih izkaznic in podpis zaprisege, s katero so se mladi lovci zaobljubili, da bodo spoštovali etični kodeks slovenskih lovcev. Za zaključek podelitve so ponovno zaigrali Rogisti LZM in s tem naznanili družabni del opravljenih lovskih izpitov.

Vsem še enkrat čestitamo in jim želimo dober pogled!

Božidar Kunej, Lovska zveza Maribor

Podelitev lovskih spričeval in podpis zaprisege mladih lovcev in lovk SKZLD Celje

Na Savinjsko Kozjanski zvezi lovskih družin (SKZLD) smo letos pripravili kar dve podelitvi spričeval in podpisa zaprisege mladih lovcev.

Foto: arhiv SKZLD Celje

V lanskem letu smo se soočili z virusom covid-19, ki je naše življenje čez noč obrnil na glavo, zato smo tečaj prilagodili novim razmeram. Podelitev spričeval smo prestavili na jesenski čas, ko naj bi se življenje vrnilo v ustaljene tirnice, a le nekaj dni pred podelitvijo so nastopile izredne razmere in prireditev smo morali odpovedati. Dolg do lanske generacije tečajnikov smo tako lahko poravnali šele junija letos.

38 kandidatov uspešno opravilo izpit

Na podlagi lanskih izkušenj smo letošnji tečaj izpeljali, kot je treba. S tečajem, na katerega se je prijavilo 45 slušateljev, smo začeli 19. marca in ga zaključili 24. junija. Petim kandidatom smo v skladu z dopolnitvijo 61 člena zakona o divjadi in lovstvu lovski izpit priznali delno ali v celoti. Trije od njih so morali opraviti le izpit iz poznavanja zakonodaje, dva sta bila delno oproščena opravljanja izpitov in sta morala opraviti preizkus znanja le iz področij, ki jih je določila Komisija za izdajo spričevala o opravljenem lovskem izpitu, ki jo je 4. 9. 2020 imenovala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prvič se je zgodilo, da sta dva slušatelja med tečajem obupala in odstopila.

Na zaključni izpit pred komisijo je tako letos pristopilo 38 kandidatov, ki so vsi uspešno opravili izpit. Komisijo so sestavljali predsednik izr. prof. dr. Boštjan Pokorny, člana mag. Nataša Oven in Peter Terglav ter namestnika članov dr. Ida Jelenko Turinek in strokovni tajnik SKZLD Zdravko Mastnak.

Predsednik izpitne komisije dr. Pokorny je podal kratko analizo doseženega uspeha in pokazanega znanja slušateljev – povprečna ocena zaključnega izpita je bila 4,03, celotnega tečaja pa 3,65.

Simbolično darilo za najmlajšega kandidata za bodočega lovca

Prvič in verjetno zadnjič smo na zaključnem izpitu doživeli, da je bil pri zagovoru prisoten najmlajši kandidat za bodočega lovca, komaj teden dni star Klemen. Njegova mamica, ki je bila ena od slušateljic tečaja, ga je prinesla s sabo na izpit. Čeprav je ves čas modro molčal in se rajši predal spanju pravičnega, je tudi on prejel simbolično spričevalo, saj je bil vendar ves čas prisoten na predavanjih in izpitih. Tečaj je v letošnjem letu obiskovalo sedem kandidatk, kar štiri iz Lovske družine Solčava. Tudi najmlajši Klemen je iz Solčave, zato se ni bati, da solčavski lovci ne bodo imeli podmladka.

Foto: arhiv SKZLD Celje

Slovesno prireditev podelitve spričeval in podpis zaprisege mladih lovcev smo imeli 9. julija v gostišču Hohkraut v Tremerjah, ki so se jo poleg slavljencev udeležili mentorji, člani predavateljskega aktiva in starešine lovskih družin tečajnikov. Po uvodni melodiji Savinjskih rogistov je zbrane pozdravil predsednik Upravnega odbora SKZLD Celje Maksimilijan Arlič, ki se je dotaknil prehojene poti, ki so jo pripravniki prehodili od vstopa v lovsko  družino, časa pripravništva, do zaključnega dejanja, ki jih je pripeljal do lovskega izpita. Strokovni tajnik SKZLD, ki je povezoval prireditev je poudaril, da so v življenju vsakega človeka trenutki, ki mu ostanejo v spominu in se jih v življenju vselej z veseljem in ponosom spominja. Eden od takšnih je gotovo dan, ko so mladi lovci prejeli spričevalo o opravljenem lovskem izpitu in etični kodeks ter podpisali zaprisego slovenskega lovca.

Štirje so se še posebej izkazali

V imenu novo izprašanih lovcev je zaprisego slovenskega lovca prebrala Ema Kočnar, članica LD Solčava. Nato sta dr. Pokorny in Arlič čestitala k doseženemu uspehu, vsakemu izročila lovsko spričevalo, podpisano zaprisego in Etični kodeks. Predstavniki lovskih družin pa so mladim lovcem izročili še lovsko izkaznico. Tako so postali enakovredni člani lovske organizacije, s pravico izvajanja samostojnega lova.

Tudi letos se je nekaj slušateljev še posebej izkazalo, in sicer Miran Fuchs, LD Handil Dobje s povprečno oceno 4,60, Tomaž Marolt, LD Šentjur z oceno 4,47, Marjana Robnik, LD Luče z oceno 4,47 ter Jan Skerbiš, LD Kajuh Šmartno v Rožni dolini, z oceno 4,47. Kot veleva tradicija, smo najboljšim izročili spominsko nagrado; letos je bila nagrada lovski trinožni stol, ki jim bo zagotovo koristil pri lovu.

Prireditev je zaključil Mastnak, ki je mladim lovcem in lovkam dejal, da naj bodo ponosni, ker pripadajo lovski organizaciji, ki v svetu uživa velik ugled. Naj jih ta dan spominja na vse lepo, kar so in bodo še doživljali v naravi in v skrbi za divjad.

Zdravko Mastnak