Poziv upravljavkam lovišč za sporočanje prisotnosti divjega petelina v loviščih

Zgodovina kaže, da so se lovci že v preteklosti zavedali pomembnosti ohranitve divjega petelina in njegove zaščite. Leta 1980 je Lovska zveza Slovenije s smernicami napovedala popolno zavarovanje te vrste, kasneje pa ga je leta 1986 s smernicami popolnoma zaščitila. Sedem let kasneje je vrsta postala del Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah.

Divji petelin. Foto: Marjan Artnak

Izkušnje s terena kažejo, da je populacija divjega petelina v slabem stanju, situacija pa se iz leta v leto poslabšuje. Zaradi navedenih razlogov, bo Lovska zveza Slovenije v letošnjem letu skupaj z drugimi partnerji prijavljala projekt za izboljšanje razmer v prostoru za to karizmatično vrsto. Namen projekta je ugotoviti splošno stanje populacije divjega petelina v Dinaridih in priprava skupnega strateškega dokumenta za upravljanje s to vrsto s sosednjo Hrvaško, z namenom izboljšanja življenjskih pogojev in uspešnejše reprodukcije divjega petelina.

Načrtujemo celosten pristop k reševanju problema; s pomočjo stroke ugotoviti dejansko stanje populacije na terenu, razviti usklajene čezmejne pristope za implementacijo smernic ter izvedbo ukrepov v naravi. Izvedene bodo tudi izobraževalne akcije za lovce, gozdarje in naravovarstvenike ter akcije ozaveščanja širše javnosti.

Ker je trenuten in prihajajoči čas najboljši za zaznavo znakov prisotnosti divjega petelina (parjenje) in želimo že pred morebitnim pričetkom projekta imeti ažurne informacije o potencialni prisotnosti te vrste v loviščih na področju Slovenije, se obračamo na lovce s prošnjo, da nam ob morebitnem zaznavanju prisotnosti divjega petelina v vaših loviščih (direktno opažanje, sledi, perje, iztrebki ipd.), to sporočite na e-poštni naslov tilen.hvala@lovska-zveza.si.

Ti podatki bodo uvrščeni v skupno bazo o prisotnosti divjega petelina. Vaše informacije bodo kot preliminarni podatki o prisotnosti te vrste neprecenljivega pomena za nadaljnje načrtovanje aktivnosti za izvedbo monitoringa te vrste.