Sodelovanje LZS s Kinološko zvezo Slovenije

Leta 2012 sta LZS in KZS ustanovili skupno delovno skupino za izdelavo študije Delovanje lovske kinologije v Sloveniji. Naloge delovne skupine so analizirati obstoječe stanje in delovanje lovske kinologije pri nas, opredeliti ključne merljive pokazatelje ugotavljanja delovanja lovske kinologije in predstaviti pregled delovanja posameznih kinoloških procesov. Delovna skupina si še posebno prizadeva rešiti problem drastičnega zmanjševanja števila lovskih pasem pri vzreji psov. Vodstvi obeh zvez sta enotni, da je treba podpirati vzrejo lovskih psov, saj brez nje ni lovsko uporabnih psov v loviščih. Eden glavnih ciljev mešane delovne skupine je tako povečanje števila lovskih psov.

Delovna_skupina_KZS.pdf

Comments are closed.