Prejeli donacijo ptičje hrane

LIDL Slovenija nas je pred časom razveselil s ponudbo v obliki donacije ptičje hrane za zimsko krmljenje ptic, ki smo jo z veseljem sprejeli.

Foto: Benjamin Konjir

Donacija je vsebovala hrano za siničke, hrano za gozdne ptice, mešana semena za ptice, hrano za ptice, sončnična semena  in krmilnice v skupni vrednosti 4.819,00 €. Količinsko pa je bilo vse kar sedem palet ptičje hrane. Donacijo smo prevzeli v njihovem centralnem skladišču v Arji vasi in jo začasno skladiščili pri predsedniku Savinjsko-Kozjanske zveze lovskih družine (SKZLD) Celje Miranu Freitagu, kjer so jo lovske družine tudi prevzele. Po dogovoru so jo lovske družine razdelile osnovnim šolam ali vrtcem v njihovem kraju.

Posebni dogodek delitve donacije se je zgodil v Mozirju. Starešina LD Mozirje Janez Pirnat se je za donacijo dogovoril z ravnateljico Osnovne šole Mozirje Petro Klepec, ki je tudi predsednica aktiva ravnateljev Zgornje Savinjske doline. Vse je obvestila o ponudbi, ki so jo ravnatelji z veseljem sprejeli. Starešina LD Mozirje je v Celju prevzel ptičjo hrano za vse in jo pripeljal v Mozirje, kjer so jo predstavniki lovskih družin v Zgornji Savinjski dolini razdelili po šolah.       

Ne glede na prejeto donacijo s strani podjetja LIDL, za katero se jim najlepše zahvaljujemo, imamo kar nekaj lovskih družin v naši zvezi, ki vsako leto za zimo kupijo hrano za ptice in jo podarijo osnovi šoli ali vrtcu v njihovem kraju. Letos se je s pomočjo donacije razdelila hrana še več šolam in vrtcem, da bodo lahko v prihodnji zimi spet poskrbeli za ptice pevke. Upajmo, da bomo podobnih donaciji deležni tudi v prihodnje.

Strokovni tajnik SKZLD Celje Zdravko Mastnak

Foto: Zdravko Mastnak
Shrani permalink.

Comments are closed.