Obvestila

Dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

Urša Kmetec, 21. marec 2019

Komisija UO LZS za lovsko čuvajsko službo organizira DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE ZA LOVSKE ČUVAJE, ki bo 16. aprila 2019, ob 17. uri, v prostorih Slovenskega doma na Krekovem trgu 3, v Celju. 

Plačilo kotizacije znaša 20 €/udeleženca z DDV

Zaradi neresnosti, ki so se dogajale pri prijavah na to izobraževanje v preteklih letih, ko se številni prijavljeni niso udeležili predavanj, s prijavo pa onemogočili drugim prijavo na usposabljanje, je bila uvedena kotizacija. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem aktivnim lovskim čuvajem oz. tistim, s katerimi upravljavke lovišč nameravajo v kratkem podpisati pogodbo o opravljanju lovsko-čuvajske službe in zaprositi pristojno ministrstvo za njihovo imenovanje za lovske čuvaje, pa je, odkar so opravljali izpit lovskega čuvaja ali dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje minilo že več kot 5 let.

Prijave do 12. aprila

Prijave so mogoče preko spletne aplikacije Lisjak od 21. marca do 12. aprila 2019. Do 12. aprila 2019 lahko na naslov lzs@lovska-zveza.si pošljete vprašanja, oz. izpostavite problematiko, ki se nanaša na opravljanje lovsko-čuvajske službe. Odgovori bodo podani v diskusiji na koncu usposabljanja.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Foto: arhiv LZS